Disclaimer

 

Disclaimer voor cattivo.nl

Cattivo (Kamer van Koophandel: 53576101), hierna te noemen Cattivo , verleent u hierbij toegang tot cattivo.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Cattivo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid
Cattivo spant zich in om de inhoud van cattivo.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op cattivo.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Cattivo.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op cattivo.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Cattivo. Voor op cattivo.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Cattivo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cattivo en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cattivo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

All rights reserved - © 2015 Cattivo®